ข่าวประชาสัมพันธ์ - สาระน่ารู้  

แนะนำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันแมคเคนฯ

ความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ  

 • บ้านดอกแก้ว ตั้งอยู่บนที่ดินของสถาบันแมคเคนฯ ที่เป็นเกาะล้อม...
  มาเยี่ยมชมสถานที่ของเรา แล้วคุณจะรู้..!!

  Burnett Roberts

 • คุณแม่ของผมเข้ามาเป็นสมาชิกของบ้านดอกแก้วเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว คุณแม่ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีและมีความสุขกับการดูแลที่เป็นมืออาชีพ ทีมงานบ้านดอกแก้วได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้คุณแม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การให้ยาก็ไม่ใช่ให้ยาเพื่อหวังผลกำไร หรือเพียงเพื่อความง่ายในการดูแล แต่ที่บ้านดอกแก้วนั้น การให้ยาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามภาวะสุขภาพจริงๆ การพาคุณแม่เดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทย และให้อยู่ในความดูแลของบ้านดอกแก้วนั้น เหมือนได้รับพรวิเศษ คุณแม่ได้อยู่อย่างผ่อนคลายสบายใจ ในขณะที่ผมเองก็นอนหลับได้เต็มตาทุกทุกคืน เพราะรู้ว่า คุณแม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
  การพาคุณแม่มาอยู่ในความดูแลของบ้านดอกแก้วนั้น เหมือนได้รับพรวิเศษ

  David M Fogolini

บริการต่างๆ  

 • บ้านดอกแก้ว
  บ้านดอกแก้ว

  ในปี พ.ศ. 2553 สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ได้ก่อตั้งศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ “บ้านดอกแก้ว” ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง โดยมีอาคาร “สำนักงานดอกแก้ว” เป็นที่ตั้งของห้องรับแขกและห้องอาหารสำหรับผู้พักอาศัย โดยบริการทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี ห้องทำกิจกรรม ห้องอ่านหนังสือ ห้องให้บริการเสริมสวย สระผม และนวดฝ่าเท้า ทั้งอำนวยความสะดวกด้วยห้องอินเตอร์เนตส่วนกลางและสัญญาณอินเตอร์เนตไร้สาย ครอบคลุมทุกอาคาร

  บ้านสานฝัน
  บ้านสานฝัน

  บ้านสานฝัน เป็นบ้านเรือนแพ จำนวน 18 หลัง เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการฟื้นฟูสภาพของสถาบันแมคเคนฯ ซึ่งมิใช่เป็นเพียงที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนที่กลับบ้านไม่ได้ หรือผู้พิการที่ดูแลตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องเข้าพักในสถานพยาบาลเท่านั้น แต่เป็นงานที่ดำเนินการร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้พิการสามารถปรับตัว ปรับความคิด โดยมีญาติหรือผู้ใกล้ชิดดำเนินชีวิตร่วมกันในขณะที่พักบ้านสานฝัน เพื่อฝึกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง ฝึกการดำรงชีวิตพื้นฐานของผู้ป่วย-ผู้พิการ และครอบครัว สอนการถนอมอาหาร สอนทำน้ำยาเอนกประสงค์ สอนหัตถกรรม สอนการเกษตร ฯลฯ

  ศูนย์เฟื่องฟ้า – สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด
  ศูนย์เฟื่องฟ้า – สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด

  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด สถาบันแมคเคนฯ ให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยพยาบาล ที่ใส่ใจ เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

 • งานฟื้นสภาพผู้พิการในชุมชน
  งานฟื้นสภาพผู้พิการในชุมชน

  งานฟื้นสภาพผู้พิการในชุมชน ( Community Base Rehabilitation หรือ CBR ) เป็นงานบริการดูแลรักษาฟื้นฟูป้องกัน ส่งเสริมผู้พิการโรคเรื้อน ผู้พิการทั่วไปที่เข้ามารักษา ทั้งในและนอกสถานที่ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลข่าวสารและรายงานต่างๆ

  บ้านร่วมใจ
  บ้านร่วมใจ

  หมู่บ้านร่วมใจ ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของสถาบันแมคเคนฯ เปิดให้บริการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ ทั้งในลักษณะหอพักรวม และบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก เรียบง่ายแบบสตูดิโอ โดยผู้พักอาศัยจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และพยาบาลของสถาบันฯ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นประจำ สำหรับอาหารนั้นสามารถสั่งได้จากห้องครัวแมคเคน หรือผู้พักอาศัยจะนำอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกหรือเครื่องครัวมาด้วยตนเองก็ได้ มีบริการรถรับ-ส่งไปยังสถานพยาบาลแมคเคน พบแพทย์ ทำกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด นอกจากนั้นแพทย์จากทางสถาบันฯ จะทำการเข้าไปเยี่ยมที่หมู่บ้านร่วมใจเป็นประจำทุกสัปดาห์ ผู้พักอาศัยสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน