172018เม.ย.

ปี๋ใหม่เมือง 2561 สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน

“ศีรษะที่มีผมหงอกเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรี ผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม จึงจะพบมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีนั้นได้”
สุภาษิต 16:31
…………………………………………………
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2018 สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ได้จัดการนมัสการพระเจ้า และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ณ ศาลาบ้านร่วมใจ เวลา 10.00 น. โดยได้มี อาจารย์ส่งศักดิ์ ใจเสาร์ดี  ผู้ช่วยผุู้อำนวยการหร่วยงานอนุชน สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้แบ่งปันพระพร

#ขอขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่านและผู้เข้าร่วมทุกท่าน
#ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรมายังท่านทั้งหลาย