บ้านร่วมใจ

หมู่บ้านร่วมใจ ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของสถาบันแมคเคนฯ เปิดให้บริการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ ทั้งในลักษณะหอพักรวม และบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก เรียบง่ายแบบสตูดิโอ โดยผู้พักอาศัยจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และพยาบาลของสถาบันฯ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นประจำ สำหรับอาหารนั้นสามารถสั่งได้จากห้องครัวแมคเคน หรือผู้พักอาศัยจะนำอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกหรือเครื่องครัวมาด้วยตนเองก็ได้ มีบริการรถรับ-ส่งไปยังสถานพยาบาลแมคเคน พบแพทย์ ทำกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด นอกจากนั้นแพทย์จากทางสถาบันฯ จะทำการเข้าไปเยี่ยมที่หมู่บ้านร่วมใจเป็นประจำทุกสัปดาห์ ผู้พักอาศัยสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน

บ้านสานฝัน

บ้านสานฝัน เป็นบ้านเรือนแพ จำนวน 18 หลัง เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการฟื้นฟูสภาพของสถาบันแมคเคนฯ ซึ่งมิใช่เป็นเพียงที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนที่กลับบ้านไม่ได้ หรือผู้พิการที่ดูแลตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องเข้าพักในสถานพยาบาลเท่านั้น แต่เป็นงานที่ดำเนินการร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้พิการสามารถปรับตัว ปรับความคิด โดยมีญาติหรือผู้ใกล้ชิดดำเนินชีวิตร่วมกันในขณะที่พักบ้านสานฝัน เพื่อฝึกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง ฝึกการดำรงชีวิตพื้นฐานของผู้ป่วย-ผู้พิการ และครอบครัว สอนการถนอมอาหาร สอนทำน้ำยาเอนกประสงค์ สอนหัตถกรรม สอนการเกษตร ฯลฯ

ศูนย์เฟื่องฟ้า – สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด สถาบันแมคเคนฯ ให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยพยาบาล ที่ใส่ใจ เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

งานฟื้นสภาพผู้พิการในชุมชน

งานฟื้นสภาพผู้พิการในชุมชน ( Community Base Rehabilitation หรือ CBR ) เป็นงานบริการดูแลรักษาฟื้นฟูป้องกัน ส่งเสริมผู้พิการโรคเรื้อน ผู้พิการทั่วไปที่เข้ามารักษา ทั้งในและนอกสถานที่ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลข่าวสารและรายงานต่างๆ

บ้านดอกแก้ว

ในปี พ.ศ. 2553 สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ได้ก่อตั้งศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ “บ้านดอกแก้ว” ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง โดยมีอาคาร “สำนักงานดอกแก้ว” เป็นที่ตั้งของห้องรับแขกและห้องอาหารสำหรับผู้พักอาศัย โดยบริการทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี ห้องทำกิจกรรม ห้องอ่านหนังสือ ห้องให้บริการเสริมสวย สระผม และนวดฝ่าเท้า ทั้งอำนวยความสะดวกด้วยห้องอินเตอร์เนตส่วนกลางและสัญญาณอินเตอร์เนตไร้สาย ครอบคลุมทุกอาคาร

สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ ได้ทำพันธกิจการฟื้นฟูสภาพมากว่า 100 ปี บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ เชื่อม ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง ต่อตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่น้อยแผ่ร่มใบสีเขียวสะพรั่งตลอดทั้งปี ผนึกรวมกับการบริการด้วยความรักและการดูแลเอาใจใส่อย่างเอื้ออาทร ภายใต้แนวคิด “ดูแลผู้สูงอายุด้วยใจ ดุจญาติผู้ใหญ่ของเรา” จึงทำให้สถาบันแมคเคนฯ เป็น “ดินแดนแห่งความสุขของผู้สูงอายุ” ที่มีความโดดเด่นด้วยเป็นศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุหลากหลายระดับ (Multi-tiered aged care center) ทั้งผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ และผู้ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยภายในบริเวณสถาบันแมคเคนฯ ยังมีสถานพยาบาลให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป มีคริสตจักรให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติศาสนกิจ และมีลานกีฬา สนามเปตอง สนามบาสเกตบอล ทางขับขี่รถจักรยาน ทางเดิน-วิ่ง ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา