>> ดาวน์โหลดใบสมัคร https://goo.gl/yBSezH <<<

 
เอกสารประกอบการสมัคร
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐานการศึกษา ( Transcript )
ใบรับรองแพทย์
กรณีเป็นคริสเตียนขอให้มีรับรองจากคริสตจักรต้นสังกัด
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เวลา 08.30 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อได้ที่แผนกบุคคล สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
68 - 69 หมู่ 8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร (053) 817170-1 , (053) 124263>> ดาวน์โหลดใบสมัคร https://goo.gl/yBSezH <<<