262017ก.ย.
312014ก.ค.
โภชนาการผู้สูงอายุ

โภชนาการผู้สูงอายุ

โภชนาการผู้สูงอายุ คุณภาพของอาหารต้องมาอันดับ โภชนาการของผู้สูงอายุมีสาเหตุมาจากนิสัยการบริโภคผู้สูงอายุมักกินอาหารตามความชอบ และชอบอาหารหวานจัดอาจกินอาหารตามประเพณีความเชื่อทำให้ไม่สามารถได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางจิตใจผู้สูงอายุมีความคิดว่าตนไม่มีความสำคัญต่อครอบครัว รู้สึก…

อ่านต่อ