สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

68-69 หมู่ 8 ถนนเกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร. 053-124263, 053-817170, 053-817171  FAX. 053-124264

email: mckean.office@gmail.com

GPS Tracking : 18.728248, 98.987268

18°43'41.7"N 98°59'14.2"E

map_english