12015ธ.ค.
อบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

อบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015
สถาบันแมคเคนฯ  จัดการอบรม ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปี 2015  ขึ้น  โดยมีบุคลากรจากทุกส่วนงานของสถาบันแมคเคนฯ  เข้าร่วม  และได้รับเกียรติจาก ทีมปฏิบัติฉุกเฉิน ของ รพ.แมคคอร์มิค นำโดย นพ.สุกิจ  กิจอำนวยพร  เป็นวิทยากรฝึกอบรม  ดังกล่าว


ทั้ง นี้  การอบรม ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)  เป็นกิจกรรมที่สถาบันแมคเคนฯ  ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อสร้างพร้อมให้กับบุคลากรประจำทุกระดับชั้น  ที่จะพร้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้ทุกเมื่อ

CPR2015 (8)
CPR2015 (7) CPR2015 (6) CPR2015 (5) CPR2015 (4) CPR2015 (3) CPR2015 (2)  CPR2015 (10) CPR2015 (9) CPR2015 (1)