หมู่บ้านร่วมใจ ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของสถาบันแมคเคนฯ เปิดให้บริการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ ทั้งในลักษณะหอพักรวม และบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก เรียบง่ายแบบสตูดิโอ โดยผู้พักอาศัยจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และพยาบาลของสถาบันฯ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นประจำ สำหรับอาหารนั้นสามารถสั่งได้จากห้องครัวแมคเคน หรือผู้พักอาศัยจะนำอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกหรือเครื่องครัวมาด้วยตนเองก็ได้ มีบริการรถรับ-ส่งไปยังสถานพยาบาลแมคเคน พบแพทย์ ทำกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด นอกจากนั้นแพทย์จากทางสถาบันฯ จะทำการเข้าไปเยี่ยมที่หมู่บ้านร่วมใจเป็นประจำทุกสัปดาห์

 • กิจกรรมที่บ้านร่วมใจ
 • แพทย์ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมที่บ้านร่วมใจ
 • นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต เยี่ยมผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมที่บ้านร่วมใจ
 • กิจกรรมที่บ้านร่วมใจ
 • กิจกรรมที่บ้านร่วมใจ
 • บ้านร่วมใจ
 • การศึกษาพระวจนะในตอนเช้า
 • บ้านร่วมใจ
 • กิจกรรมออกกำลัง
 • งานรื่นเริ่งคริสต์มาส