• ศูนย์เฟื่องฟ้า – สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด
 • ศูนย์เฟื่องฟ้า – สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด
 • ศูนย์เฟื่องฟ้า – สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด
 • ศูนย์เฟื่องฟ้า – สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด
 • ศูนย์เฟื่องฟ้า – สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด

สถาบันแมคเคนฯ ให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทั่วไป  ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด  หรือผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพ

 • ทั้งในรูปแบบห้องรวม  และห้องพิเศษปรับอากาศ
 • มีแพทย์ตรวจสุขภาพเป็นประจำ  และมีพยาบาลวิชาชีพ  และเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นครบครัน
 • บริการวัดสัญญาณชีพวันละ 2 ครั้ง หรือ ตามที่แพทย์สั่ง
 • บริการดูแลความสะอาดของร่างกาย อาบน้ำ แต่งตัว และการทำกิจวัตรประจำวัน
 • บริการพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง
 • บริการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ