บ้านดอกแก้ว

ประกอบด้วยอาคาร  4   หลัง   โดยมีอาคาร “ศูนย์ดอกแก้ว”  เป็นที่ตั้งของห้องรับแขกและห้องอาหารสำหรับผู้พักอาศัย  โดยบริการทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ  ให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี ห้องทำกิจกรรม ห้องอ่านหนังสือ ห้องให้บริการเสริมสวย สระผม และนวดฝ่าเท้า

 

“เฮือนดอกบัว” และ “เฮือนดอกเอื้อง” เป็นอาคารห้องพักที่สะดวกสบาย สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยตัวเองได้  หรือต้องการความช่วยเหลือไม่มากนัก  โดยจัดเป็นห้องพักเดี่ยวปรับอากาศ  พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกและปุ่มสัญญาณฉุกเฉินสำหรับเรียกเจ้าหน้าที่  ห้องน้ำมีขนาดกว้างขวางพอที่รถเข็นเข้าไปได้ มีราวจับที่มั่นคง  ได้มาตรฐาน  ปลอดภัย  นอกจากนี้ยังมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) เคเบิลทีวี และรถตู้บริการพาผู้สูงอายุท่องเที่ยวและทำกิจกรรมส่วนตัวในแต่ละสัปดาห์ เช่น การไปห้างสรรพสินค้า  เป็นต้น

 

“เฮือนมะลิ”  เป็นอาคารห้องพักที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม  หรือ อัลไซเมอร์  ผู้พักอาศัยสามารถเดินได้ทั่วภายในอาคาร  โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้งยังบริการกิจกรรมสันทนาการและพาผู้พักอาศัยเดินออกกำลังบริเวณรอบอาคารที่ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย 


 


ดินแดนแห่งความสุขของผู้สูงอายุ

ด้วยตระหนักว่า  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุนั้น คือการสร้างชุมชนแห่งการเกื้อกูลผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนได้มีชีวิตอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

  • สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นและปลอดภัย
  • เส้นทางเดิน-วิ่ง หรือขี่จักรยาน เรียงรายด้วยต้นไม้ใหญ่ รอบพื้นที่กว่า 300 ไร่
  • ผู้สูงอายุทุกคนที่พักอาศัยในความดูแลของสถาบัน สามารถใช้บริการสถานพยาบาลแมคเคนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันได้ โดยมีแพทย์ประจำรองรับการดูแลรักษาความเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ  รวมทั้งการรักษาด้วย  กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และกายอุปกรณ์
  • ทีมงานช่างซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคพร้อมบริการ
  • ทีมงานสหวิชาชีพทั้งคนไทยและต่างชาติ
  • ใกล้พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
  • มีแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมสำหรับการขยายงานบริการผู้สูงอายุ หรือบริการพิเศษด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

** ทีมงานวิชาชีพของสถาบันแมคเคนฯ จะต้องทำการตรวจประเมินผู้ประสงค์จะเข้าพักในเบื้องต้น  เพื่อจะช่วยกำหนดที่พักที่เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล ก่อนเข้าพักจริง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด  ได้ที่

สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
68-69 ม.8 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร. 053-124263, 053-817170-1
email: mckean.office@gmail.com