แผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
ให้การปรึกษาและให้บริการ แก่ผู้รับบริการดังต่อไปนี้

 • กลุ่มโรคทางระบบประสาท
  เช่น โรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตัน การได้รับบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุ
 • กลุ่มทางระบบโครงสร้างของร่างกายและกล้ามเนื้อ เช่น โรครูมาตอยด์ กระดูกหัก กระดูกพรุน  โรคกล้ามเนื้อ
 • กลุ่มทางระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด
  เช่น โรคหัวใจ ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ โรคที่ทำให้เกิดการคั่งค้างของเสมหะในปอด
 • ความอ่อนแอของสภาพร่างกาย
  เช่น เหนื่อยง่าย  ได้แก่  ผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน
 • โรคผู้สูงอายุ
  ได้แก่ สมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาคินสัน โรคเก๊าท์ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคความจำเสื่อม โรคข้อ
 • เด็กที่มีความบกพร่องในด้านพัฒนาการการเคลื่อนไหวช้ากว่าวัย
  เช่น เด็กสมองพิการ เด็กที่มีความพร่องทางสติปัญญา
  เด็กดาวน์ซินโดรม เป็นต้น

ติดต่อแผนกบำบัดที่ โทร. 053-817170-1 ต่อ 155-156 หรือ โทรสาร 053-124264

สอบถามข้อมูล

โทรศัพท์053-817170-1 ต่อ 155-156
อีเมลmckean.nurse@gmail.com

เปิดทำการ

เวลา8.00 - 16.30 น.วันจันทร์ - วันศุกร์

Service details