242014ก.ย.
เป็นวิทยากรเรื่อง “การอภิบาลผู้สูงอายุ”

เป็นวิทยากรเรื่อง “การอภิบาลผู้สูงอายุ”

ศาสนาจารย์ไตรรัตน์  ทองสัมฤทธิ์  ผู้ช่วยผู้จัดการสถาบันแมคเคนฯ  ได้เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การอภิบาลผู้สูงอายุ”  ให้แก่นักศึกษาพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  มหาวิทยาลัยพายัพ  เมื่อวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2014