บ้านดอกแก้ว ตั้งอยู่บนที่ดินของสถาบันแมคเคนฯ ที่เป็นเกาะล้อม...
มาเยี่ยมชมสถานที่ของเรา  แล้วคุณจะรู้..!!
Read More

Burnett Roberts

คุณแม่ของผมเข้ามาเป็นสมาชิกของบ้านดอกแก้วเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว คุณแม่ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีและมีความสุขกับการดูแลที่เป็นมืออาชีพ ทีมงานบ้านดอกแก้วได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้คุณแม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การให้ยาก็ไม่ใช่ให้ยาเพื่อหวังผลกำไร หรือเพียงเพื่อความง่ายในการดูแล แต่ที่บ้านดอกแก้วนั้น การให้ยาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามภาวะสุขภาพจริงๆ การพาคุณแม่เดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทย และให้อยู่ในความดูแลของบ้านดอกแก้วนั้น เหมือนได้รับพรวิเศษ คุณแม่ได้อยู่อย่างผ่อนคลายสบายใจ ในขณะที่ผมเองก็นอนหลับได้เต็มตาทุกทุกคืน เพราะรู้ว่า คุณแม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
การพาคุณแม่มาอยู่ในความดูแลของบ้านดอกแก้วนั้น  เหมือนได้รับพรวิเศษ
Read More

David M Fogolini